Přeměny obchodních společností či družstev, tzv. podnikové kombinace jsou účelná řešení řady situací, kterými nejčastěji dochází ke zjednodušení organizační struktury, optimalizaci nákladů nebo ke zvýšení efektivity při řízení společnosti. Může jít o získání přístupu k novým zakázkám či technologiím, novým trhům, nebo může jít o příležitost k likvidaci konkurence.

Zakládání firem, ready made firem v ČR a zahraničí

Při podnikových kombinacích může dojít k:

Fúzi (splynutím či sloučením)

Rozdělení (rozštěpením nebo odštěpením) se vznikem nových společností nebo sloučením s jinou existující společností

Převodu jmění na společníka

Změně právní formy

Přeměně v případě likvidace společnosti či družstva

Přeměna obchodní společnosti či družstva označuje proces, při kterém dochází k právnímu spojení či rozdělení, popř. ke kombinaci těchto procesů do jednoho či více nástupců. Dochází k zániku jedné či více obchodních společností či družstev, jimž předchází zrušení bez likvidace. Jmění zanikající obchodní společnosti nebo družstva (a to včetně jejich práv a povinností z pracovněprávních vztahů) přechází na jinou obchodní společnost či družstvo, tedy na nástupnickou společnost.

Naše společnost má dlouholeté zkušenosti se všemi typy projektů, dokážeme vám pomoci s komplexním zajištěním.