Poskytujeme pomoc společnostem, které čelí změnám, potřebě transformace či krizi. Pomáháme s vedením transformačních projektů podnikových kombinací, fúzí, likvidací, nebo s vyjednáváním dohod prostřednictvím mediace. Při podnikatelské činnosti, i podnikových přeměnách je nutná kooperace mezi vrcholným managementem společnosti a našimi odborníky.

Úzce spolupracujeme s odborníky v oborech právo, mediace, daňové poradenství, oceňování podniku a majetku soudním znalcem.

Na trhu působíme od roku 2009, společnost jsme založili jako reakci na rostoucí poptávku po chybějících službách, a navázala na dlouholetou praxi svých zakladatelů , kteří se v oboru profesionálně pohybují již od roku 1999.

Podnikové poradenství a fúze


Odborné poradenství vám nabízíme v těchto oblastech:

Podnikové poradenství a fúze, due dilligence, compliance poradenství

Poradenství při fúzi – příprava projektu, zveřejnění oznámení v Obchodním věstníku, zajištění valné hromady, notáře, příprava návrhů na zápis do obchodního rejstříku a související úkony

Ekonomické poradenství – zpracování účetních výkazů, konečných účetních závěrek, zahajovacích rozvah, a dalších souvisejících úkonů

Daňové poradenství, účetní poradenství – podání daňových přiznáních, audity, analýzy, controling

Oceňování podniku a majetku, zajištění soudně znaleckých posudků

Likvidace obchodních korporací a družstev

Zakládání firem, ready made firmy v ČR a zahraničí

Poradenství při předluženosti

Mediace při obchodních a sousedských sporech

Spolupracujeme s:

Advokátní kancelář Mgr. Petr Brož, advokát, insolvenční správce

Taxway s.r.o., Soudní znalectví z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady se zvláštní specializací oceňování podniků, nepeněžitých vkladů, cenných papírů, majetkové podstaty, cen obvyklých při prodeji mezi ekonomicky propojenými osobami, zapsaný v registru znalců v oboru ekonomika, vedeném u Ministerstva spravedlnosti České republiky, člen Komory daňových poradců.