Před každým strategickým rozhodnutím, jakým je akvizice společnosti, je vhodné posoudit související rizika. Většině investorů v tomto posouzení pomáhá důkladná předinvestiční prověrka, která transakci předchází a jejímž hlavním cílem je potvrzení investičních předpokladů, identifikace a vyhodnocení rizik, které by mohly být s s transakcí spojeny.

Audity, analýzy, due dilligence a controlling

Produktem předinvestiční prověrky je zpráva , která praktickým způsobem shrnuje hlavní nálezy a doporučení týkající se klíčových aspektů uvažované transakce a kterou lze poskytnout i subjektům, které se budou podílet na jejím financování.

S klienty spolupracujeme i při zpracování transakční dokumentace, kdy úzce spolupracujeme i s našimi právníky a právníky klienta s cílem zajistit, aby dohodnuté finanční aspekty, včetně kupní ceny, byly náležitě zohledněny v transakční dokumentaci.

Naše služby:

  • Předinvestiční prověrka pro kupující
  • Předinvestiční prověrka pro prodávající
  • Finanční, daňová a právní due diligence
  • Komerční prověrka
  • Poradenství týkající se strukturování a případných úprav
    kupní ceny vyplývajících z kupní smlouvy