SLUŽBY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY

HR BUSINESS 

PODNIKOVÉ KOMBINACE

WHISTLEBLOOWING

MEDIACE

COMPLIANCE

NĚCO O NÁS
Služby poskytujeme klientům již od od roku 1999, v roce 2009 jsme na tuto činnost navázali založením obchodní společnosti. 
Jsme profesionálové, v oboru se neustále vzděláváme. 
Spolupracujeme s odborníky v oblasti práva, daňového poradenství, soudními znalci.
Naším cílem je nalezení nejefektivnějšího a nejrychlejšího řešení. 
Služby poskytujeme právnickým osobám, svěřenským fondům, živnostníkům.

SLUŽBY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY

Máme dlouhodobé zkušenosti s poskytováním služeb pro právnické osoby. Zajišťujeme ekonomické, organizační a personální analýzy, compliance management. 
Máme bohaté zkušenosti s poskytováním personálních a compliance služeb ve finančních institucích.

image
image

HR BUSINESS 

Společnostem pomáháme řešit úkoly v oblasti HR a personalistiky. Společně nastavíme funkční organizační struktury, řešíme zastupitelnost v klíčových pozicích, pomáháme s rozvojem a motivací stávajících zaměstnanců.

  • Outsourcing personálních služeb
  • Stabilizace a péče o zaměstnance
  • Nastavení HR procesů
  • Interim management
  • Konzultace pro společnosti, OSVČ i jednotlivce

PODNIKOVÉ KOMBINACE

V této oblasti poskytujeme služby ve spolupráci s odborníky s potřebnými licencemi.
Přeměny obchodních společností či družstev, tzv. podnikové kombinace jsou účelná řešení řady situací, kterými nejčastěji dochází ke zjednodušení organizační struktury, optimalizaci nákladů nebo ke zvýšení efektivity při řízení společnosti. může jít i o získání přístupu k novým zakázkám či technologiím, novým trhům, nebo může jít o příležitost k likvidaci konkurence.

  • Zakladatelská právní jednání obchodních korporací ve spolupráci s advokáty, notáři a daňovými poradci
  • Smlouvy o převodech obchodních podílů
  • Konání valných hromad společností
  • Přeměny obchodních společností, fúze.
image

NAŠE HODNOTY

Zakládáme si na profesionalitě a odbornosti. Služby poskytujeme s maximální odpovědností.
S klienty usilujeme o dlouhodobé partnerství založeném na individuálním a nadstandardním přístupu se současnou špičkovou kvalitou služeb. Spolupracujeme se špičkovými odborníky.

WHISTLEBLOOWING

Od 17. 12. 2021 je účinnou směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. 10. 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie ("Směrnice"). Legislativní návrh zákona by mohl být přijat začátkem roku 2023 s účinností od 1. 7. 2023.

MEDIACE

Provázíme klienty mediačním řízením.
Mediace jako forma mimosoudního řešení sporu za účasti třetí osoby (mediátora), podporuje komunikaci mezi osobami na konfliktu zúčastněných tak, aby jim pomohla dosáhnout smíru a uzavření mediální dohody.
 

COMPLIANCE

Soulad s pravidly. Cílem compliance programů je prevence proti nežádoucím jevům a protiprávnímu jednání v rámci společnosti, zahrnuje i problematiku ochrany osobních údajů, korupce, šikany a diskriminace na pracovišti, pracovní právo a smluvní právo.

PROČ ZROVNA MY?

Naším cílem není bezúčelné vynakládání prostředků našich klientů, ale najít co nejefektivnější a nejrychlejší řešení. Poskytujeme služby pro právnické osoby, svěřenské fondy, živnostníky.

1.

KVALITA

Poradenské služby poskytujeme v rámci celé České republiky společně s profesionály s potřebnými licencemi.

2.

DŮVĚRA

Poskytujeme poradenské služby společnostem v krizi. Pomáháme s vedením transformačních projektů, fúzí, likvidací, nebo s vyjednáváním dohod. Bez důvěry to nejde.

3.

PEČLIVOST

Jsme tým spolupracující s profesionály v daných oborech. Naši spolupracovníci jsou daňoví poradci, advokáti, mediátoři, soudní znalci.

4.

OCHRANA

Vaše data chráníme v každém případě. NDA je u nás samozřejmostí.

image

Rádi o vás uslyšíme!

E: imp-finance@imp-finance.cz
T: +420 775 891 000

IMP-finance s.r.o.
Pražská 3
535 01 Přelouč
IČ: 287 66 181
Zapsaná u KS Hradec Králové, sp. zn. C 26189
ID datové schránky: ikrbr2v

Další informace naleznete zde:
www.tax-law.cz
www.mediace-patkova.cz
www.bezva-oddluzeni.cz