HR nejen pro BUSINESS

Jako externí partner pracovněprávního poradenství pomáháme společnostem i živnostníkům řešit náročné úkoly v oblasti personalistiky. V rámci outsourcovaných činností pomůžeme s nastavením organizační struktury, HR procesů, hodnocení pracovníků. Zajistíme audit personálních procesů v souladu s platnou legislativou, včetně revize podnikových směrnic, pracovněprávních smluv i dalších pro podnikání potřebných dokumentů. Součástí outsourcingu je i vzdělávání zaměstnání, a jejich zákonem vyžadovaná školení.

AUDIT
Zmapujeme efektivitu nastavení HR procesů, doporučíme návrhy na zlepšení, navrhneme personální strategie pro stabilizaci lidských zdrojů, vzdělávání, nastavíme systém hodnocení a odměňování zaměstnanců, kariérní systém. 

INTERIM MANAGEMENT
Zajistíme dočasnou náhradu za chybějícího člena vašeho týmu za dobu dočasné pracovní neschopnosti nebo mateřské či rodičovské dovolené.

OUTSOURCING
V rámci outsourcovaných činností nastavíme firemní vzdělávací strategie včetně individuálních rozvojových plánů, hodnocení zaměstnanců, připravíme interní směrnice podle aktuální platné legislativy. Služby zahrnují i pracovněprávní poradenství a personální administrativu.

KARIÉRNÍ PORADENSTVÍ
Vytvoříme pro vás na míru pracovní životopis pro konkrétní pozici, včetně motivačního dopisu. Připravíme vás na pracovní pohovor. 

image

Rádi o vás uslyšíme!

E: imp-finance@imp-finance.cz
T: +420 775 891 000

IMP-finance s.r.o.
Pražská 3
535 01 Přelouč
IČ: 287 66 181

Další informace naleznete zde:
www.tax-law.cz
www.mediace-patkova.cz
www.bezva-oddluzeni.cz