image

Služby pro právnické osoby

V oblasti podnikatelských projektů máme zkušenosti s poskytováním služeb v rámci všech fází realizace. Poskytujeme poradenství a služby dle ust. § 25 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, podle oboru činností 60, 70 a 80, poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy.
Poskytujeme komplexní pomoc od zahájení projektu, až po jeho dokončení v oblastech:Ekonomické poradenství - zpracování účetních výkazů, konečných účetních závěrek, zahajovacích rozvah a jiných souvisejících úkonů.
Daňové poradenství, účetní poradenství - podání daňových přiznání, audity, analýzy, controlling.
Oceňování podniku a majetku - zajištění soudně znaleckých posudků.
Poradenství při předluženosti, restrukturalizacích, likvidace obchodních korporací a družstev.

Spolupracujeme s:
 
Advokátní kancelář Mgr. Petr Brož, advokát, insolvenční správce. Další informace naleznete na www.bezva-oddluzeni.cz
 
taxway s.r.o. - soudní znalec z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady se zvláštní specializací oceňování podniků, nepeněžitých vkladů, cenných papírů, majetkové podstaty, ceny obvyklých při prodeji mezi ekonomicky propojenými osobami, zapsaný v registru znalců v oboru ekonomika, vedeném u Ministerstva spravedlnosti České republiky, člen Komory daňových poradců.

Aktuální informace naleznete na našich webových stránkách: http://tax-law.cz/

Rádi o vás uslyšíme!

E: imp-finance@imp-finance.cz
T: +420 775 891 000

IMP-finance s.r.o.
Pražská 3
535 01 Přelouč
IČ: 287 66 181

Další informace naleznete zde:
www.tax-law.cz
www.mediace-patkova.cz
www.bezva-oddluzeni.cz