Mediace

Provázíme klienty mediačním řízením, a to po celou dobu probíhající mediace. V oblasti mediace se specializujeme na obchodní a občanské právo. Mediační služby poskytujeme zejména v oblasti obchodních a spotřebitelských sporů, dále mediací v pracovní oblasti a sousedských sporech. Neprovádíme rodinné mediace.

image

Proč zvolit mediaci?

Pokud porovnáme mediační proces se soudním řízením, pak mediace přináší jak časové, tak finanční úspory. V rámci mediace se snaží klienti nalézt společné řešení, které bude vyhovovat oběma stranám, naopak u soudního řízení jde o vzájemné soupeření a jedna strana vždy odchází poražena. Podstatou mediace je dohoda protistran.

Mediace je smírčím způsobem řešení sporů s cílem jejich mimosoudního vyřešení. Mediátor je nezávislá a nestranná osoba, která usnadňuje komunikaci mezi stranami v zájmu dosažení oboustranně přijatelné dohody. V rámci mediace je každé ze strany poskytnut prostor pro vyjádření svého stanoviska a následně mediátor s každou z nich kauzu projedná individuálně. V případě, že strany nedospějí ke vzájemné dohodě, mediátor pro strany zpracuje v souladu s ustanovením § 8 odst. 2 zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, právní názor mediátora. Jedná se o nezávislý a nezávazný názor, který stranám poskytne náhled třetí osoby pro uvážení, jak s danou právní věcí pracovat. Největší výhodou mediace je efektivita, schopnost urovnat i do budoucna lidské či obchodní vztahy mezi stranami a často i vyřešit problémy v širší souvislosti.

Rádi o vás uslyšíme!

E: imp-finance@imp-finance.cz
T: +420 775 891 000  

IMP-finance s.r.o.
Pražská 3
535 01 Přelouč
IČ: 287 66 181

Další informace naleznete zde:
www.tax-law.cz
www.mediace-patkova.cz
www.bezva-oddluzeni.cz