Compliance

Compliance je obecně převzatý název pro soulad s pravidly. Z hlediska podnikání rozumíme slovem compliance zejména jednání společnosti, zaměstnanců a vedení, v souladu s právními předpisy a vnitropodnikovými směrnicemi. Velký důraz je kladen na dodržování firemních etických kodexů.

Cílem compliance programů je prevence proti nežádoucím jevům a protiprávnímu jednání v rámci společnosti. Compliance se netýká pouze trestněprávních předpisů, ale zahrnuje i problematiku ochrany osobních údajů, korupce, šikany a diskriminace na pracovišti, pracovní právo a smluvní právo.

image

Správně nastavenými pravidly a školenými zaměstnanci v rámci compliance programů se společnosti snaží snížit riziko trestní odpovědnosti fyzických a právnických osob, možné uložení sankcí, poškození dobrého jména společnosti, úniku informací a vzniku majetkových škod. Funkční compliance program je postaven na třech základních pilířích. Na prevenci vzniku nežádoucího chování, schopnosti protiprávní jednání odhalit a adekvátně reagovat na zjištěné porušení.

Rádi o vás uslyšíme!

E: imp-finance@imp-finance.cz
T: +420 775 891 000   

IMP-finance s.r.o.
Pražská 3
535 01 Přelouč
IČ: 287 66 181

Další informace naleznete zde:
www.tax-law.cz
www.mediace-patkova.cz
www.bezva-oddluzeni.cz